publicerad: 2021  
lätt-
förled
lätt`-
som ut­gör en mer ned­tonad variant av den före­teelse som fram­går av samman­hanget
JFR light-
lättprodukt; lättsockrad; lättversion; lättöl
belagt sedan 1984