publicerad: 2021  
läxa läxan läxor
läx·an
substantiv
läx`a
av­gränsad skol­uppgift för hem­arbete särsk. om visst kunskaps­innehåll som ska läras in
läxläsning; bakläxa; fysikläxa; hemläxa; läsläxa
en läxa (i/på något)
en läxa (i något)
en läxa (något)
läsa läxor; göra läxorna; veckans läxa i matematik; eleverna har franska revolutionen i läxa till i morgon
äv. all­männare
pianoläxa
äv. bildligt negativ erfarenhet som stannar i minnet
en dyr­köpt läxa; ge fienden en läxa; laget hade lärt sig läxan sedan sist och spelade med en helt ny taktik
belagt sedan 1561; 1812 i bildlig bemärkelse; jfr fornsvenska lektie, lexa 'läsning; stycke ur Bibeln som läses vid guds­tjänst; under­visning; läxa'; ur lat. le´ctio 'läsning'; jfr ur­sprung till lektion