publicerad: 2021  
löneglidning löne­glidningen löne­glidningar
löne|­glid·ning·en
substantiv
`neglidning
löneökning (till vissa grupper) som inte förut­setts i av­tal särsk. in­om den privata före­tagsamheten
bristen på arbets­kraft ledde till löne­glidning
belagt sedan 1951