publicerad: 2021  
löshäst lös­hästen lös­hästar
lös|­häst·en
substantiv
`shäst
mest historiskt häst utan ryttare som förs bred­vid ekipage eller annan häst med ryttare
äv. bildligt person som upp­träder eller lever ensam
han är något av en lös­häst i politiken; det var fyra par och några lös­hästar på festen
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); 1808 i bildlig bemärkelse; fornsvenska löshäster