publicerad: 2021  
mack macken mackar
mack·en
substantiv
var­dagligt bensinstation
de tankade fullt på macken i Fjärås
belagt sedan ca 1920; initial­ord bildat till Mathiasson, Andersson, Collin, Key, namn på till­verkare av de första bensin­pumparna med automatisk mätapparat