publicerad: 2021  
mafioso mafioson, plural mafiosi äv. mafiosos
mafi·oson
substantiv
[-å´so]
med­lem av maffia
en siciliansk mafioso; ny­rika mafiosi i Ryss­land
belagt sedan 1875; av ita. mafioso med samma betydelse, till mafia 'maffia'; jfr ur­sprung till maffia