publicerad: 2021  
makulatur makulaturen
makul·at·ur·en
substantiv
makulatu´r
kasserade tryck­saker
pappersmakulatur
belagt sedan ca 1635; av medeltidslat. maculatu´ra 'ned­fläckat papper'; till makulera