publicerad: 2021  
makulera makulerade makulerat
verb
makule´ra
kassera papper, bok och dylikt
någon makulerar något
de böcker som inte såldes på rean makulerades
äv. göra ogiltig med stämpel eller dylikt
belagt sedan 1800; av lat. macula´re 'göra fläckig', till mac´ula 'fläck'; jfr ur­sprung till malja
makuleramakulering