publicerad: 2021  
mall mallen mallar
mall·en
substantiv
före­bild eller hjälp­medel för konstruktion med samma form som det som ska konstrueras; spec. vid uppritning av kroklinje samt vid skeppsbyggnad
ritmall
en mall (för något)
ellipsen ritas efter mallen; mallarna spikas till köl­resningen
äv. fast­ställd struktur att ta ledning av
rättningsmall
de litade för mycket på att det fanns lösningar enligt en färdig mall
belagt sedan 1691; ur lat. mod´ulus 'mått­stock; mått'; jfr ur­sprung till modell, modus