publicerad: 2021  
malmedel malmedlet, plural mal­medel, bestämd plural malmedlen
mal|­medl·et
substantiv
ma`lmedel
bekämpnings­medel mot mal
JFR mal 1
kläderna luktade mal­medel
belagt sedan 1893