publicerad: 2021  
brytning brytningen brytningar
bryt·ning·en
substantiv
bry`tning
1 utvinning av något svåråtkomligt
malmbrytning
belagt sedan 1544
2 riktnings­ändring för ljus­stråle vid över­gång från ett medium till ett annat
brytning (av något)
belagt sedan 1759; till bryta
3 en ljud­förändring som inne­bär att en vokal, under in­verkan av en efter­följande vokal, förändras till ett diftong­liknande ljud
brytning (av något)
ett känt exempel på brytning är över­gången från "ek" till "jag"
belagt sedan 1850
4 märkbart främmande uttals­mönster (av viss typ) hos viss person, när han/hon talar det främmande språket
(med adj) brytning
en stark brytning; en kraftig brytning; en lätt brytning; hon talar svenska med engelsk brytning
belagt sedan 1766
5 skiftning i smak eller färg
ge såsen en liten brytning med ättika
belagt sedan 1781
6 av­brytande av kontakt till följd av svår oenighet
en brytning (med någon/något)
en brytning (med någon)
en brytning (med något)
en brytning (mellan några)
hans skriverier om föräldrarna ledde till en brytning med familjen
belagt sedan ca 1790