publicerad: 2021  
malplacerad malplacerat malplacerade
mal|­plac·er·ad
adjektiv
malplace´rad
som före­kommer i olämpligt samman­hang
kyrkan verkade helt mal­placerad in­till köp­centret; ordet "av­gift" är mal­placerat – det rör sig om en skatt
belagt sedan 1771; bildn. till franska mal 'dålig(t)' och placer 'placera'; jfr ur­sprung till malis, placera