publicerad: 2021  
manipulation manipulationen manipulationer
mani·pul·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 känslig hantering av apparat eller dylikt
manipulation (av något) (med något)
belagt sedan 1848; till manipulera
2 smart men otillbörligt agerande vanligen i det tysta
manipulation (av någon/något)
manipulation (av någon)
manipulation (av något)
manipulationer kan ha före­kommit vid rösträkningen
belagt sedan 1840