publicerad: 2021  
manipulator manipulatorn manipulatorer
substantiv
manipula`tor
fjärrmanövrerad, mekanisk grip­klo som an­vänds t.ex. vid hantering av radio­aktivt material
belagt sedan 1959; till manipulera