publicerad: 2021  
mankemang mankemanget, plural mankemang, bestämd plural mankemangen
manke·mang·et
substantiv
mankemang´
(obestämt) fel eller krångel gärna av tekniskt slag
mankemang (med något)
det blev något mankemang med tv:n
belagt sedan 1664; av franska manquement 'brist'; till mankera