publicerad: 2021  
mantåg man­tåget, plural man­tåg, bestämd plural man­tågen
man|­tåg·et
substantiv
man`tåg
räcke runt relingen på segel­båt
belagt sedan 1730; till 1man 1 och 1tåg 3