publicerad: 2021  
manöverduglig manöver­dugligt manöver­dugliga
man·över|­dug·lig
adjektiv
manö`verduglig
som är i till­räckligt gott skick för att kunna manövreras
manöverduglig (för någon)
far­tyget var knappt manöver­dugligt i stormen
belagt sedan 1897