publicerad: 2021  
manövrera manövrerade manövrerat
verb
manövre´ra
ibland med partikel som an­ger rörelseriktning, t.ex.bort, in, ut ut­föra styrande rörelse på for­don, maskin eller dylikt, i av­sikt att åstad­komma önskad rörelseriktning el. hastighet
någon manövrerar (in/ut) något
någon manövrerar (in) något
någon manövrerar (ut) något
någon manövrerar (bort/ut) någon (från/ur något)
någon manövrerar (bort) någon (från något)
någon manövrerar (bort) någon (ur något)
någon manövrerar (ut) någon (från något)
någon manövrerar (ut) någon (ur något)
manövrera ett far­tyg; han manövrerade ut fåtöljen på förstu­bron
äv. bildligt på­verka ut­vecklingen i önskad riktning gärna med knep och dylikt
landets ledare manövrerade skickligt mellan de omkringliggande stor­makterna; han lyckades manövrera ut NN och var där­med den ende kandidaten till partiledar­posten
belagt sedan 1792
manövreramanövrerande, manövrering