publicerad: 2021  
marknadsföring marknads­föringen marknads­föringar
substantiv
mar`knadsföring
det att marknadsföra vara, tjänst eller dylikt
marknadsföringsstrategi
digital marknads­föring; etisk marknads­föring; marknads­föring och försäljning av varor; hon studerar marknads­föring på distans
spec. äv. reklam
aggressiv marknads­föring; vilse­ledande marknads­föring; före­taget har an­mälts för falsk marknads­föring
belagt sedan 1928