publicerad: 2021  
fundamentalism fundamentalismen
funda·ment·al·ism·en
substantiv
fundamentalis´m
vanligen ned­sättande tro på (religiösa) skrifters bok­stavliga sanning
spec. om en (protestantisk) riktning som hävdar bibel­auktoriteten gent­emot t.ex. natur­vetenskaperna
kristen fundamentalism
spec. äv. in­om islam om en riktning som vill om­skapa sam­hället enl. religiösa principer
muslimsk fundamentalism; fundamentalismen i ayatollornas Iran
äv. försvagat om rigid och kompromiss­lös hållning i all­mänhet
fördelningsfundamentalism; marknadsfundamentalism
fundamentalismen in­om vissa delar av miljö­rörelsen
belagt sedan 1932; ökad anv. sedan slutet av 1980-talet