publicerad: 2021  
meka mekade mekat
eller
2mecka meckade meckat
verb
me`ka el. meck`a
var­dagligt vara syssel­satt med något mekaniskt arbete
JFR mixtra
någon mekar (med något)
meka med bilen; meka med motor­cykeln
belagt sedan 1958; till mekaniker
mekamekande, meckande