publicerad: 2021  
medicine ingen böjning
med.
med·ic·ine
adjektiv
medici`ne
som har att göra med (examen vid) medicinska fakulteten
medicine kandidat; medicine doktor
belagt sedan 1736; av lat. medici´, genitiv av (ars´) medici´na 'läke­konst'; jfr ur­sprung till medicin