publicerad: 2021  
medgivande med­givandet med­givanden
med|­giv·and·et
substantiv
me`dgivande
1 tillstånd
ett medgivande (om/till något/att+verb)
ett medgivande (om något)
ett medgivande (om att+verb)
ett medgivande (till något)
ett medgivande (till att+verb)
ett medgivande (att+verb/sats)
ett medgivande (sats)
ett medgivande (att+verb)
med polisens med­givande åter­vände han till hem­staden
belagt sedan 1807
2 erkännande att något (för talaren ofördel­aktigt) är riktigt
medgivandet (sats)
äv. eftergift
de lyckades pressa mot­parten till vissa med­givanden
belagt sedan 1794