publicerad: 2021  
medgång med­gången med­gångar
med|­gång·en
substantiv
me`dgång
fort­löpande goda resultat av verksamhet
MOTSATS motgång JFR framgång
medgångsspelare
medgång (i något)
må lycka och med­gång följa dig
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska mädhganger