publicerad: 2021  
medskyldig med­skyldigt med­skyldiga
med|­skyld·ig
adjektiv
me`dskyldig
som jämte någon annan är skyldig till något särsk. till brott
medskyldig (till något/att+verb)
medskyldig (till något)
medskyldig (till att+verb)
med­skyldig till dråp
belagt sedan 1807