publicerad: 2021  
medmänsklig med­mänskligt med­mänskliga
med|­mänsk·lig
adjektiv
me`dmänsklig
som har att göra med (solidarisk) gemenskap mellan människor
han an­såg det vara en med­mänsklig plikt att hjälpa de hus­villa
äv. som visar med­känsla
en med­mänsklig handling
belagt sedan 1795