publicerad: 2021  
metallografi metallografin
met·allo·grafin
substantiv
metallografi´
läran om metallers struktur och egenskaper bl.a. deras kristall­byggnad
belagt sedan 1789; till metall och grek. graph´ein 'skriva'