publicerad: 2021  
metalloid metalloiden metalloider
met·allo·id·en
substantiv
metalloi´d
grund­ämne som inte är metall
ibland spec. halvmetall
belagt sedan 1811; till metall och grek. -eide´s 'liknande'