publicerad: 2021  
1meter metern, plural meter ibland metrar
m
metr·ar
substantiv
me´ter
nog­grannare definition i tekniska samman­hang ett grund­läggande längd­mått ung. mot­svarande en vuxen mans steglängd
meterdjup; meterlång
en meter (något) en meter (av något)
han var nästan två meter lång; en sträcka på 500 meter; de sista metrarna av loppet var han nära att stupa
äv. om mått­stav el. likare av denna längd med plur.metrar
JFR -meter
arkivmeter
löpande meter löp­meter
belagt sedan 1801; av franska mètre med samma betydelse; av grek. met´ron 'mått'; jfr ur­sprung till barometer, diameter m.fl.
2meter metern metrar
metr·ar
substantiv
me´ter
versmått
poetens djärva brott mot metern
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska meter; av lat. met´rum, grek. met´ron 'meter; vers­mått'; samma ord som 1meter!!