publicerad: 2021  
svärm svärmen svärmar
svärm·en
substantiv
större samling flygande mindre djur särsk. insekter
bisvärm; getingsvärm; gräshoppssvärm; myggsvärm
en svärm (några) en svärm (av några)
en svärm av grå­sparvar; en svärm fladder­möss
äv. om stor mängd av (små) flygande före­mål eller dylikt
hagelsvärm; meteorsvärm
äv. om personer i stor myllrande mängd
idolen kom med en svärm av småpojkar om­kring sig
äv. bildligt
en svärm av frågor
belagt sedan 1320–50 (i sammansättn. bi-; (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga)) fornsvenska svärmber; gemensamt germanskt ord av ljud­härmande urspr.