publicerad: 2021  
militarism militarismen
mil·it·ar·ism·en
substantiv
militaris´m
en­sidigt hävdande av militära intressen
massiva protester mot militarismen och upp­rustningen
belagt sedan 1872; till lat. milita´ris 'krigs-'; jfr ur­sprung till 1militär!!