publicerad: 2021  
1militär militärt militära
mil·it·är
adjektiv
militä´r
som har sam­band med försvars­makt
ett militärt in­gripande; militära hemligheter; civil och militär personal
äv. substantiverat, sär­skilt om värn­plikt
han låg i det militära 1964–65
belagt sedan 1781; av franska militaire med samma betydelse; av lat. milita´ris 'krigs-', till mi´les 'soldat'; jfr ur­sprung till milis
2militär militären militärer
mil·it·är·en
substantiv
militä´r
person som är an­ställd i försvars­makt
höga militärer
äv. om värn­pliktig soldat
äv. koll.
massiv in­sats av militär och polis
spec. om ett lands hela försvars­makt
militären tog makten i en kupp
belagt sedan 1776