publicerad: 2021  
attaché attachén attachéer
at·taché·er
substantiv
[-∫e´]
(titel för) en diplomatisk tjänste­man
i sammansättn. äv. om beskicknings­tjänste­man med spec. funktion
belagt sedan 1832; av franska attaché med samma betydelse, till attacher 'fästa vid'; besläktat med attack; jfr ur­sprung till detachera