publicerad: 2021  
mindervärdeskomplex mindervärdes­komplexet, plural mindervärdes­komplex, bestämd plural mindervärdes­komplexen
minder·värd·es|­kom·plex·et
substantiv
min`dervärdeskomplex
känsla av under­lägsenhet gent­emot andra
äv. något försvagat i allmän­språklig an­vändning
hon sjöng så vackert att resten av klassen fick mindervärdes­komplex
belagt sedan 1934