publicerad: 2021  
missfoster missfostret, plural miss­foster, bestämd plural missfostren
miss|­fostr·et
substantiv
miss`foster
starkt ned­sättande miss­bildad varelse
äv. bildligt fel­aktigt ut­vecklad före­teelse
huset är ett arkitektoniskt miss­foster
belagt sedan 1635