publicerad: 2021  
missförhållande miss­förhållandet miss­förhållanden
miss|­för·håll·and·et
substantiv
miss`förhållande
otillfredsställande förhållande på arbets­plats, i sam­hället etc.
den nye chefen lovade att ta itu med de grövsta miss­förhållandena
belagt sedan 1830