publicerad: 2021  
missivera missiverade missiverat
verb
missive´ra
mindre brukligt ut­färda präst­förordnande för
någon missiverar någon (till något)
dom­kapitlets policy att missivera unga präster till de mer av­lägsna församlingarna
belagt sedan 1757
missiveramissiverande, missivering