publicerad: 2021  
misskredit ingen böjning
miss|­kred·it
substantiv
miss`kredit
mindre brukligt dåligt an­seende
en typ av intelligens­test som har kommit i miss­kredit
belagt sedan 1661