publicerad: 2021  
moderbolag moder­bolaget, plural moder­bolag, bestämd plural moder­bolagen
moder|­bo·lag·et
substantiv
mo`derbolag
huvud­företag i en koncern som andra före­tag har upp­stått ur
(någots) moderbolag moderbolaget (till något)
belagt sedan 1919