publicerad: 2021  
moderera modererade modererat
verb
modere´ra
1 ändra till rimlig om­fattning
någon modererar något
moderera farten i kurvan; moderera sina krav
äv. all­männare anpassa
moderera sin stånd­punkt
belagt sedan 1578; via franska av lat. modera´ri 'dämpa; mildra; an­passa'
2 vara moderator i debatt eller dylikt
någon modererar något
moderera ett panel­samtal; moderera ett seminarium
spec. äv. i fråga om diskussions­grupp el. liknande på inter­net
moderera ett kommentars­fält
belagt sedan 1997
modereramodererande, moderering