publicerad: 2021  
moralisera moraliserade moraliserat
verb
moralise´ra
ge an­visningar om moraliskt riktigt handlande ibland på ett beskäftigt och mästrande sätt
någon moraliserar (över något/sats)
någon moraliserar (över något)
någon moraliserar (över sats)
en moraliserande predikan; många an­ser att det är menings­löst att moralisera över skatteplanering
belagt sedan 1714
moraliseramoraliserande, moralisering