publicerad: 2021  
moralbegrepp moral­begreppet, plural moral­begrepp, bestämd plural moral­begreppen
mor·al|­be·grepp·et
substantiv
mora`lbegrepp
begrepp som ut­gör del av in­ställning till rätt och orätt
han har all­tid haft mycket stränga moral­begrepp
belagt sedan 1899