publicerad: 2021  
mord mordet, plural mord, bestämd plural morden
mord·et
substantiv
mo´rd
av­siktligt (och ofta över­lagt) dödande av en person
JFR dråp
mordförsök; mordgåta; folkmord; lönnmord; rånmord; självmord
mord (någon)
ett brutalt mord; ett över­lagt mord; begå ett mord; mordet på Olof Palme; de miss­tänktes för stämpling till mord; han nekade till mordet; hon förklarades skyldig till mord
äv. försvagat om hänsyns­lös behandling, illa­sinnade av­sikter eller dylikt
recensionen av hans debutbok var rena mordet; han hade mord i sinnet; hon hade mord i blicken
spec. om ödes­diger natur­förstörelse
miljömord
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska morþ; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. mor´tuus 'död' och grek. brotos´ 'dödlig'; jfr ur­sprung till amortera, morsk, myling, mörda