publicerad: 2021  
mordbrand mordbranden mordbränder
mord|­brand·en
substantiv
mo`rdbrand
an­lagd brand
an­stifta mord­brand
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska mordhbrander