SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbin´da sig verb förband förbundit, pres. förbinder för·bind·erge bindande löfte om viss handling e.d. komm.EMU-länderna har förbundit sig att hålla sina budgetar i det närmaste i balansförbinda sig till ngt/att+V, förbinda sig att+Vsedan 1438Bihang till Rimkrönikornafornsv. forbinda sik Subst.:förbindelse