publicerad: 2021  
gymnastik gymnastiken
gymn·ast·ik·en
substantiv
gymnasti´k
(ut­förande av) systematiska kropps­rörelser i av­sikt att upp­nå större smidighet och bättre kondition med el. utan redskap; oftast utan tävlings­inslag och inom­hus
SYN. 1gympa JFR idrott, sport
gymnastikpåse; gymnastiksal; motionsgymnastik; redskapsgymnastik; sjukgymnastik
en timmes hård gymnastik
äv. om till­fälle med under­visning i och ut­förande av gymnastik
gå på gymnastik; han är befriad från gymnastiken
äv. bildligt om krävande intellektuell syssel­sättning eller dylikt i sammansättn.
rytmisk gymnastik (tävlings)gymnastik för damer med hand­redskapt.ex. bollar, käglor el. ringar; till musik: in­om rytmisk gymnastik kan man tävla både individuellt och i trupp och man ut­för all­tid sina program till musik
belagt sedan 1784; av grek. gymnastike´ (tekh´ne) 'kropps­övningar', till gymnos´ 'naken'; jfr ur­sprung till gymnasium