publicerad: 2021  
multi-
förled
som om­fattar åt­skilliga av den storhet som fram­går av samman­hanget
belagt sedan ca 1750; av lat. mul´ti- 'mång-', till mul´tus 'mycken, tal­rik; stor, stark'