publicerad: 2021  
multikulturell multi­kulturellt multi­kulturella
multi|­kult·ur·ell
adjektiv
mul`tikulturell
mångkulturell
dagens multi­kulturella svenska sam­hälle
belagt åtm. sedan senare hälften av 1980-talet