publicerad: 2021  
multinationell multi­nationellt multi­nationella
multi|­nat·ion·ell
adjektiv
[mul`-] el. [-el`]
som bedriver (ekonomisk) verksamhet i flera länder
svårigheterna för regeringarna att kontrollera de multi­nationella före­tagen
belagt sedan 1964