publicerad: 2021  
multilateral multi­lateralt multi­laterala
multi|­lat·er·al
adjektiv
[mul`-] el. [-a´l]
som inne­fattar fler än två parter särsk. om överens­kommelser mellan nationer
multi­lateralt bi­stånd; multi­lateralt säkerhets­samarbete
belagt sedan 1948; till multi- och 1lateral!!